Om museet

Vadstena Spetsmuseum invigdes sommaren 2005.
Museet består av 2 delar, en historisk och en nyskapande. I det historiska delen visas dels knypplade spetsar och dels lyfts människorna bakom hantverket fram. I den nyskapande avdelningen visas olika exempel på vår tids knyppling. Inför varje sommarsäsong anordnas nya utställningar.

Spetsmuseet är öppet under sommaren.