Här finns vi

Vadstena Spetsmuseum finns på Gottfrid Larssongården.
Skänningegatan 9
592 32 Vadstena

Styrelsen
Ordf. Gudrun Gunnarsson 070 2797773
Sekr. Åsa Kylemo Olander
Kassör Ewa Abered 070 3200749
Maritha Gustafsson, Kerstin Olssson, Gun Andersson och Magdalena
Andreasson.

Mail: vadstenaspetsmuseum@hotmail.com
www.vadstenaspetsmuseum.se
Facebook: Spetsmuseet i Vadstena