Litteratur

Böcker som kan köpas från Vadstena Spetsmuseum.

Kvinnor Knyppling Köpenskap

Läs om en grupp företagsamma kvinnor, som genom sin handel försåg kungligheter och kyrkor med Vadstena spetsar under mer än 150 år.

Text: Marianne Anderson Kerstin Engman Kristina Malmberg

PRIS: 50:- Frakt tillkommer

Spetsknyppling – vass konst i Vadstena

En vacker bok att bläddra i och njuta av många vackra bilder.

Text: Marianne Anderson

Foto: Åke Svensson

PRIS: 100:- Frakt tillkommer

Knypplingen mysterium

Boken lyfter fram de för spetsknyppling nödvändiga redskapen: dynor, pinnar, tråd och nålar. Boken behandlar också läromedel och mönster samt visar prov på slutresultaten i form av knypplade alster.

Text: Marianne Anderson

Foto: Åke Svensson

PRIS: 150:- Frakt tillkommer

Laura Greta Kerstin AgnetaKonst genom 4 generationer

En dokumentation av fyra generationer kvinnliga konstnärer i rakt nedstigande led- ett spann på nära 150 år i en period då mycket händer för kvinnor.

Laura Sjunnessons broderier framställer mycket glädje och berättarlust. Laura finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm.

Dottern Greta Sjunnesson Sandbergs fantastiska knypplade bilder är till formatet små men till innehållet desto större. Greta finns också representerad på Nationalmuseum. Läs gärna mera om Greta och se hennes knypplade bilder under våra samlingar.

Gretas dotter Kerstin Bränngård har utforskat nya material och uttryckt sig genom bland annat glas, olja och textil.

Agneta B. Lind återknyter till det andliga, samtidigt som väven gör meterien närvarande.

Text: Lena Köster

PRIS: 200:- Frakt tillkommer

TrådkonstKnyppling under fyra decennier

Mycket har hänt inom knypplingen sedan 70-talet. Den här boken gör nedslag i den historien under de 40 åren. Knypplare och konstnärer har kommit till tals och visar exempel från sin verksamhet under denna period. Fem spetskonstnärer, Ulla Fagerlin, Hildur Kratz, Ingrid Eggiman – Jonsson. Birgitta Hulterström och Naime Thorlin, har varit huvudpersoner och berättar om sina upplevelser. Ett hundratal bilder visar sitt tydliga språk.

Text: Kristina Malmberg

PRIS: 150:- Frakt tillkommer