Gottfrid Larssongården

Sedan 2005 finns spetsmuseet i Gottfrid Larsson-gården på Skänningegatan 9 i Vadstena.

Vem vad Gottfrid Larsson?

Skulptören Gottfrid Larsson föddes 1875 i Vallerstad socken Östergötland, och avled i Stockholm 1947. Han var samtida och nära vän med Carl Milles och verkade framför allt som porträtt- och monumentalskulptör, med tonvikt på skildringar av kroppsarbetare. Åren 1920–1932 drev han tillsammans med målaren Edward Berggren konstskola i Stockholm. Gottfrid Larsson bosatte sig på Stockviks gård utanför Trosa där han bl.a inrättade ett ”atelje´museum för sina verk i en f.d. ladugårdslänga.

Några år efter makens död köper Gottfrid Larssons hustru Karen Larsson Waaler dåvarande Möllergården i Vadstena, och inreder den som ett museum för mannens efterlämnade skulptursamling på ca 125 föremål. Gården och föremålen donerades till Vadstena kommun. Donationen förvaltas av en stiftelse vars medlemmar utses dels av Vadstena kommun, dels av Östgöta Konstförening, som också tillsätter styrelsens ordförande.