Greta Sjunnesson Sandberg

Greta Sjunnesson Sandberg 1886 -1976

Greta Sandberg växte upp i Vadstena och lärde sig knyppla i unga år.

Hon utbildade sig till teckningslärare på Högre Industriella Skolan, nuvarande Konstfack. På skolan träffade hon Gustaf Sandberg som utbildade sig till skulptör och 1916 gifte dom sig.

Utbildad, gift och mamma utvecklar Greta sin konstnärlighet och ägnar sig åt att formge knypplad spets. Ofta inspirerades hon av religiösa motiv. Även maken Gustafs skulpturer ”översatte” Greta till spets. Gustaf Sandberg var verksam vid byggandet av Stockholms stadshus samt Stockholms rådhus.

I många svenska kyrkor kan man se hennes komponerade altarspetsar, som t.ex. ” Mogna ax”,” Kyrkfönstret” och ” Kors ”.

Greta Sandberg deltog i många utställningar både i Sverige, Nationalmuseum Stockholm 1937 och 1942 och utomlands , t.ex Chicago 1927och Världsutställningen i Paris 1937.

Med sin förmåga att formge vackra altarspetsar och fritt knypplade bilder bidrog Greta Sandberg till knypplingens förnyelse och utveckling i Sverige fram till 1960-talet.

Läs gärna mer om Greta Sjunnesson Sandberg och hennes familj i boken:

Köster,Lena (2008) Laura Greta Kerstin Agneta- Konst genom 4 generationer Artea´förlag AB.

Flickan i bågen
Flöjtspelaren
Valv
Muciserande dam
Mogna ax
Kors
Genetsares sjö
Heliga Birgitta
Heliga Birgitta
Intåget i Jerusalem
Kyrkor
S:t Göran
Vadstena motiv
Jesu födelse